רכז צמיחה דמוגרפית אחראי על פיתוח, הובלה ותכלול מערך השירותים העירוני - יישובי בתחום הצמיחה הדמוגרפית. הרכז משמש ככתובת לאלו הרואים את עתידם ואת ביתם בעיר (כולל מתעניינים ומתלבטים). ומוביל תכניות קליטה עבור התושבים בעיר.

השירותים הניתנים במסגרת התפקיד:

מתן מידע וסיוע רלוונטי בתחומי הדיור, התעסוקה, השכלה גבוהה, שירותים עירוניים, חינוך, מעורבות חברתית, השתלבות בקהילה ותרבות ופנאי עבור מתעניינים במעבר לצפת ותושבים חדשים אשר נקלטים בעיר . הנגשה של שירותים הניתנים בעיר והזכויות הניתנות למשפחה חדשה בעיר. יצירת נתיב השתלבות של האוכלוסייה החדשה לכלל השירותים הניתנים והפעילויות המתקיימות בעיר. עמידה בקשר ופעילות משותפת עם גרעיני ההתיישבות וקהילות המשימה בעיר. ליווי ובקרה של תכניות ההתיישבות של המשרד לפיתוח הנגב והגליל בעיר.

קהילות
וגרעיני התיישבות
בצפת

אפשרויות הדיור
בצפת

הטבות
לתושבים חדשים

פעילות
בתחום

למידע , ייעוץ וסיוע בכל עניין הקשור במעבר מגורים לצפת ולתהליך הקליטה בעיר הנכם מוזמנים לפנות ל:

רכז צמיחה דמוגרפית עירוני

טל': 04-7705598 נייד': 050-6462599

צור קשר

המרכז הישראלי לעידוד עסקים ברשת